Werken bij Fien Over Fien

Dit vinden wij belangrijk

Beschikbaarheid
Fien Wonen vindt dat iedereen een fijne plek om te wonen verdient. Onze focus ligt op het bouwen en beheren van goede en duurzame woningen. Voor iedereen die aangewezen is op de sociale woningmarkt.

Betaalbaarheid
Wij zijn er voor mensen met een smalle beurs. Samen zorgen wij dat zoveel mogelijk  mensen met lage- en middeninkomens betaalbaar kunnen wonen.

Duurzaamheid
Wij vinden duurzaamheid vanzelfsprekend. Wij besteden veel aandacht aan het verduurzamen van onze woningen. Dit doen we om de klimaatdoelen van 2050 voor onszelf naar 2035 te brengen.

Woon het zelf, Woon het samen
Wij geloven dat goed wonen in mensen zelf zit. Wij moedigen iedereen aan om zelf aan de slag te gaan. Wat nodig is, doen we samen. Samen vinden we een oplossing.