Werken bij Fien Over Fien

Wie zitten er in de Raad van Commissarissen?

De samenstelling van de Raad van Commissarissen verandert in de loop der jaren. Op dit moment bestaat de Raad van Commissarissen uit: 

  • Emiel van Riel - Voorzitter RvC, lid Remuneratiecommissie
  • Annie van de Riet - Lid RvC, voorzitter Remuneratiecommissie, Huurderscommissaris
  • Dick Hol – Lid RvC, vicevoorzitter RvC, voorzitter Auditcommissie
  • Joost Manusama - Lid RvC, lid Auditcommissie, Huurderscommissaris