Werken bij Fien Over Fien

Privacy

AVG wetgeving
De AVG Privacy wetgeving is ter bescherming van persoonsgegevens van iedereen binnen de Europese Unie. De AVG gaat over het verwerken, verzamelen, opslaan en gebruiken van persoonsgegevens: data die is terug te leiden naar individuen. Fien Wonen is al een aantal maanden hard aan het werk om ervoor te zorgen dat wij met ingang van 25 mei voldoen aan de eisen die de AVG stelt. 

Wat merkt u hiervan?
In principe verandert er voor u niet heel veel. Als corporatie zijn we gewend om met vertrouwelijke informatie om te gaan. Maar dit neemt niet weg dat de AVG een stapje verder gaat. En dat is op zich een goede ontwikkeling. Wij hebben veel meer zaken nu officieel vastgelegd, nieuwe procedures opgesteld en medewerkers op de hoogte gebracht van wat in het kader van de AVG wel en niet (meer) is toegestaan als het gaat om de bescherming van uw privacy. We verzamelen alleen gegevens die echt relevant zijn bij het u zo goed mogelijk van dienst zijn. We hebben vastgelegd welke persoonsgegevens we verzamelen, hoe en waarom we dat doen, tot wanneer we gegevens bewaren en met wie we de gegevens delen.

Delen van gegevens
Om ons werk goed te kunnen doen, moeten wij soms gegevens delen met anderen. Denk alleen al aan alle aannemers waarmee wij samen werken. Als zij in uw woning onderhoud komen uitvoeren en u hierover een brief moeten sturen, betekent dit wel dat wij persoonsgegevens (naam en adres) aan hen moeten doorgeven. Met al deze bedrijven sluiten wij daarom zogenaamde verwerkingsovereenkomsten af. Hierin staat vastgelegd hoe het bedrijf met deze gegevens om moet gaan en waarvoor hij ze mag gebruiken.

Wijzigen of verwijderen van gegevens
In de AVG is ook vastgelegd dat u het recht heeft om ons te vragen uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Wilt u gegevens inzien, aanpassen of verwijderen? Dan kunt u gebruikmaken van een van de drie formulieren die u hieronder terugvindt. 

Privacyverklaring
In onze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens we gebruiken en met welk doel.

Gegevens opvragen
Gegevens wijzigen of laten verwijderen
Insturen recht van bezwaar