Werken bij Fien Over Fien

Wanneer kan ik een klacht indienen bij de Geschillencommissie?

Komen we er samen niet uit? Dan heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland. De geschillencommissie neemt je klacht in behandeling en brengt een onafhankelijk en onpartijdig advies uit aan de directeur-bestuurder van Fien Wonen.

Je klacht melden bij de Geschillencommissie

De Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland neemt alleen klachten in behandeling als de situatie is ontstaan door toedoen of nalatigheid van Fien Wonen. Daarnaast is het belangrijk dat u eerst heeft geprobeerd de klacht samen met de medewerkers op te lossen.

Wil je een klacht melden bij de Geschillencommissie? Lees dan eerst de brochure. Daarin staat de procedure en de voorwaarden vermeld.

Brochure
Klachtenformulier