Werken bij Fien Over Fien

Hoe ziet het bestuur bij Fien Wonen eruit?

De directeur-bestuurder van Fien Wonen is Elisabeth ter Borg. Zij heeft de dagelijkse leiding. Maar daarnaast hebben we ook een Raad van Commissarissen. Zij houden toezicht op de gang van zaken. Want goed toezicht op de organisatie is belangrijk.