Werken bij Fien Over Fien

Joost Manusama - Lid RvC, lid Auditcommissie, Huurderscommissaris

Joost Manusama

Al tijdens zijn studie Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam wilde Joost graag een bijdrage leveren aan de uitdagingen waar wij als samenleving voor staan. Dat was ook de reden dat hij plaatsnam in de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel nadat hij de middelbare school verliet.

Na zijn studie is Joost bij de Politie gaan werken en heeft daar een bijdrage geleverd aan de veiligheid en leefbaarheid van onze burgers. Op dit ogenblik is hij werkzaam als districtschef Zeeland.

De afgelopen 20 jaar heeft Joost bij diverse woningcorporaties in de Raad van Commissarissen mogen zitten. Hij deed dat altijd op voordracht van de huurders. Dat past ook goed bij Fien Wonen waar de huurder centraal staat.

Functie binnen de RvC

  • Lid
  • Huurdercommissaris
  • Lid auditcommissie

Deskundigheidsgebied

  • Veiligheid en leefbaarheid
  • HRM en Organisatieontwikkeling
  • Governance

Benoeming

  • Benoemd per: 08-01-2021
  • Aftredend per: 08-01-2025

Hoofdfunctie

Districtchef Politie Zeeland

Nevenfunctie

Lid Curatorium Comenius College Capelle aan den IJssel (onbezoldigd)

Lid Raad van Commissarissen Woningcorporatie Hoek van Holland

LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/drs-joost-manusama-ma-74557519/