Werken bij Fien Over Fien

Elisabeth ter Borg - Directeur-bestuurder

Drs. Elisabeth ter Borg is sinds 1 oktober 2015 directeur-bestuurder van Fien Wonen. Ze woont in Culemborg en kent het werkgebied goed. Zij heeft een financieel gezonde, maatschappelijk betrokken én productieve volkshuisvesting altijd gezien als een cruciale pijler in het sociale vangnet in gemeenten en regio’s. Daarbij is de huurder het uitgangspunt voor haar.

Huurders aan top

“Ik heb geleerd dat de betrokkenheid van huurders en medewerkers goed samen gaat met een hoge mate van efficiency. Het credo ‘huurders aan top’ is op mijn lijf geschreven. Ik concentreer me in het dagelijkse werk altijd op de huurder en de medewerkers. In mijn overtuiging ligt daar de grootste opgave; los van fusies, samenwerkingsverbanden, wetswijzigingen of sectorinnovaties."

Opleidingen

Elisabeth ter Borg studeerde politieke geografie en bestuurskunde. Daarnaast volgde zij praktijkopleidingen, zoals Vastgoed Finance, opleidingen op het gebied van Human Resource Management en bedrijfskunde. Recent heeft zij de opleiding Corporatiebestuurder nieuwe stijl bij Tias en de Post-Master Psychologie van Organisatieverandering (Radbout Management Academie) afgerond.

Achtergrond

Vanaf 1998 is Elisabeth actief in de volkshuisvesting. Eerst bij Het Oosten, een van de voorgangers van Stadgenoot, in Amsterdam en vanaf 2000 als directeur bij Jutphaas Wonen (Nieuwegein) en directielid van het Vastgoedfonds Lieven de Key. 

In 2007 vertrekt Elisabeth ter Borg bij Jutphaas Wonen en werkt zij als directeur/eigenaar aan de reorganisatie van Uitgeverij Onkruid BV. Daarnaast werkt ze twee jaar als interim manager operations in de ontwikkelingssamenwerking bij The AgriCultures Network. 

In 2013 tenslotte richt zij Future Friendly Media op: een media-collectief waarin 11 uitgevers hun commerciële activiteiten gebundeld hebben (bereik: 1.000.000 mensen). Haar rol is het opzetten én de branding van het collectief verzorgen. Daarnaast draagt zij zorg voor de introductie en implementatie van een bedrijfsmodel waarin schaalvoordelen te behalen zijn in distributie en commerciële activiteiten. Naast deze activiteiten blijft Elisabeth ter Borg in die tijd verbonden met de volkshuisvestingssector als commissaris van Stichting Woningbeheer Betuwe en Stichting Wonen Naarden. 

Fien Wonen

Sinds oktober 2015 heeft Elisabeth beide commissariaten opgezegd. Vanaf de start bij Fien Wonen heeft zij samen met het team, de huurders en andere stakeholders de aandacht gericht op een optimistische, vindingrijke en betrokken volkshuisvesting in Hardinxveld-Giessendam en Vijfheerenlanden. Fien Wonen werkt daarin samen met vele lokale en regionale partijen zonder wie de resultaten niet mogelijk waren geweest.
Over Fien Wonen zegt zij: "De ambities van Fien Wonen zijn groot ook al leven we in een tijd waarin wet en regelgeving strakke kaders stelt. Fien streeft naar een regie rol van de huurder in zijn eigen wonen. Wij ondersteunen daar natuurlijk bij als dat nodig en wenselijk is. Dat is voor ons de huurder aan top. Dat vraagt om creativiteit en flexibiliteit waarin we met lef nieuwe wegen bewandelen." 

Nevenfuncties

  • Bestuurslid Stichting Caetshage Culemborg
  • Bestuurslid Stichting Ulezi

LinkedIn

https://nl.linkedin.com/in/elisabeth-ter-borg-a0153713