Werken bij Fien Over Fien

Bestuur en Raad van Commissarissen

De directeur-bestuurder van Fien Wonen is Elisabeth ter Borg. Zij heeft de dagelijkse leiding. Maar daarnaast hebben we ook een Raad van Commissarissen. Zij houden toezicht op de gang van zaken. Want goed toezicht op de organisatie is belangrijk.

Profielschetsen