Werken bij Fien Over Fien

Hoe gaat Fien Wonen hiermee om?

In eerste instantie zijn de Gemeentes aan zet om opvang voor vluchtelingen uit Oekraine te realiseren.

De huisvesting van Oekraïners mag niet ten koste gaan van de huisvesting van woningzoekende en andere aandachtsgroepen zoals statushouders.

Wij geven daarom alleen toestemming aan bewoners om vluchtelingen op te vangen in een deel van uw eigen woning.

We stellen de volgende voorwaarden:

  • De buren mogen geen bezwaar hebben;
  • Binnen Nederland wordt er een match gemaakt door Take Care BNB https://takecarebnb.org/ tussen vluchtelingen en gastgezinnen. Bewoners kunnen zich zelf aanmelden bij Take Care BNB

Wij geven alleen toestemming als dit is gebeurd door bemiddeling van Take Care BNB.

  • Je kunt als bewoner maximaal 6 maanden iemand opvangen zonder dat het gevolgen heeft voor eventuele uitkeringen over de gevolgen voor toeslagen is er nog niets bekend.

Op de website van Aedes kun je hier uitgebreidere informatie over vinden: https://aedes.nl/aandachtsgroepen/opvang-oekraiense-vluchtelingen

Mocht het zover komen dat een huurder een vluchteling of meerdere vluchtelingen gaat opvangen in de eigen woning (waar ook nog zelf gewoond wordt) dan wil Fien dat natuurlijk weten en zal er vanuit Fien toestemming moeten worden gegeven hiervoor. Dat doen wij als je aan de bovenstaande voorwaarden voldoet.