Werken bij Fien Over Fien

Wanneer eindigt de huurovereenkomst bij overlijden van de huurder?

Als er sprake is van overlijden van de huurder en er is niemand die de huur rechtmatig kan of mag voortzetten, dan eindigt de huurovereenkomst van rechtswege uiterlijk aan het einde van de tweede maand na het overlijden van de huurder.