Werken bij Fien Over Fien

Hoe worden KoopGarant woningen toegewezen?

Toewijzing bij een KoopGarant woning vindt plaats op basis van de langste inschrijfduur in Woongaard.