Werken bij Fien Over Fien

Hoe werkt de terugkoop procedure?

  • Nadat wij uw terugkoop verzoek hebben ontvangen nemen wij contact met u op om de procedure door te spreken. Daarna ontvangt u van ons een keuzeformulier waarmee u uit drie onafhankelijke taxateurs kunt kiezen om de marktwaarde van de woning te bepalen. De kosten voor het taxeren zijn voor Fien Wonen. Kiest u een andere taxateur die niet op de lijst staat? Dan zijn de kosten voor uw rekening. Ook als u zich tijdens de terugkoopprocedure terugtrekt, brengen wij de gemaakte kosten bij u in rekening.
  • Vervolgens geven wij opdracht aan de taxateur voor het opstellen van een taxatierapport. De taxateur neemt contact met u op voor het inplannen van een afspraak.
  • Op basis van het taxatierapport berekent Fien Wonen de terugkoopprijs. Daarbij houden we rekening met het kortingspercentage bij aankoop van de woning. Is de marktwaarde van de woning gestegen of gedaald? Dan deelt u de winst of het verlies met Fien Wonen. De precieze verdeling hangt af van het kortingspercentage. Wij sturen u de terugkoopberekening en het taxatierapport op en vragen of u akkoord bent.
  • Bent u akkoord met de terugkoopprijs? Dan stelt Fien Wonen de koopovereenkomst op en maken wij een afspraak met u voor de ondertekening.

Bent u niet akkoord met de terugkoopprijs? Dan is er een geschillenregeling. Bij de geschillenregeling wijst u als verkoper een taxateur aan, Fien Wonen wijst een taxateur aan, en deze 2 taxateurs wijzen gezamenlijk een 3e taxateur aan. Deze 3 taxateurs mogen niet eerder bij deze verkoop betrokken zijn geweest. Gezamenlijk stellen zij de waarde van uw woning vast en leggen dit vast in een gevalideerd taxatierapport. Deze waarde is bindend voor beide partijen. De kosten voor de geschillenregeling worden gedeeld door Fien Wonen en u als verkoper.

  • Fien Wonen verstuurt de ondertekende koopovereenkomst naar de notaris voor de overdracht. Vervolgens neemt de notaris contact met u op voor het inplannen van een afspraak voor de eigendomsoverdracht.
  • Op de dag van levering lopen wij samen met u door de woning voor een eindinspectie. De woning moet dan schoon en leeg zijn. Mocht u de woning niet goed opleveren, dan kan Fien Wonen de terugkoop uitstellen.