Werken bij Fien Over Fien

Welke documenten heb ik nodig als ik wil reageren op een woning?

  • Een inkomensverklaring 2020 of 2021 van jou en je eventuele partner. Download deze via ‘Mijn Belastingdienst’. Heb je geen DigiD? Dan vraag je de inkomensverklaring op bij de Belastingdienst via telefoonnummer 0800-0543 (gratis). Het inkomen op de inkomensverklaring wordt geïndexeerd naar het prijspeil van 2022.
  • Een kopie historisch adresuittreksel uit het bevolkingsregister van jou en je eventuele partner (niet ouder dan 3 maanden), waaruit je burgerlijke staat, de ingangsdatum van je huidige adres, je woonhistorie én het aantal ingeschrevenen op het adres blijken. Je kan dit uittreksel opvragen bij je gemeente of downloaden van de site van je gemeente.
  • De loon- of uitkeringsstroken van de laatste 3 maanden van jou en je eventuele partner. Indien je geen loon of uitkering hebt, dien je de aanvraag voor een uitkering met de daarbij behorende afwijzing aan ons te verstrekken.
  • Een verhuurdersverklaring (indien van toepassing). De verhuurder van je huidige woning verklaart hiermee dat je aan alle geldende voorwaarden van de huurovereenkomst heeft voldaan. Deze is niet nodig als je huurder bent van ons.
  • Een verklaring van de hypotheekverstrekker (indien van toepassing). De hypotheekverstrekker van je huidige woning verklaart hiermee dat je aan alle geldende voorwaarden van de hypotheek hebt voldaan.
  • Heb je inkomen uit een onderneming of freelance? Lever dan de fiscale aangifte van het voorgaande jaar of fiscale schatting van het lopende jaar aan. Vergeet ook niet een accountantsverklaring.
  • Ben je recent gescheiden of zit je in het proces van scheiden? Dan hebben wij een echtscheidingsconvenant (getekend door beide partijen) of de vastgelegde voorlopige voorzieningen nodig. Alleen de aanvraag echtscheiding is niet voldoende.
  • Als jij of je eventuele partner en/of medebewoners studeert, is een DUO-bewijs noodzakelijk.