Werken bij Fien Over Fien

Wat is een meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB)?

Een meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB) is een langetermijnplan voor het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud aan gebouwen, woningen, terreinen en installaties. Ook wel het vastgoed genoemd. In de meerjarenonderhoudsbegroting staat precies:

  • welke onderhouds- en herstelwerkzaamheden en duurzaamheidsmaatregelen plaats moeten vinden;
  • wanneer deze werkzaamheden moeten plaatsvinden in een minimale periode van 10 jaar;
  • wat de kosten van de werkzaamheden zijn.