Werken bij Fien Over Fien

Verkoopprijs vaststellen

Wanneer de taxateur de waarde van de woning bepaald heeft, bieden wij de woning aan tegen een vaste koopprijs, kosten koper (k.k). U krijgt de woning aangeboden in de huidige staat. De woning wordt verkocht inclusief de grond die hoort bij de woning. Iedere koper wordt ook eigenaar van een evenredig deel van het eventueel aanwezige achterpad. Daarbij hoort ook de onderhoudsplicht en het gebruiksrecht. Dit wordt in de koopakte opgenomen.

Bij het vaststellen van de verkoopprijs worden (vooraf bepaalde) investeringen die u  zelf heeft aangebracht aan de woning niet meegenomen. Daarnaast zijn onder andere de grootte van de woning, de grootte van het perceel, de bouwaard, de ligging, de woonomgevingen de staat van onderhoud van invloed op de prijs. De kosten voor het vaststellen van de koopprijs zijn voor rekening van ons.