Werken bij Fien Over Fien

Ik wil graag nog even nadenken over de aankoop van mijn woning, kan dat?

Er is een wettelijke bedenktijd van drie werkdagen. Op de dag van ondertekening gaat de bedenktijd 's nachts om 24.00 uur in en na drie dagen loopt de bedenktijd af. Valt de derde dag in het weekend? Dan verschuift deze naar de maandag. U kunt binnen deze bedenktijd zonder opgaaf van reden en zonder kosten afzien van de koopovereenkomst. Dit doet u persoonlijk of per aangetekende brief bij ons. U ontvangt vervolgens een bevestigingsbrief waarin staat dat u afziet van de koop.