Werken bij Fien Over Fien

Welke jaarlijkse lasten heb ik als huiseigenaar?

Naast de lasten van de hypotheek zijn er nog ander jaarlijks terugkerende kosten waarmee een huiseigenaar rekening moet houden.

Wet Waardering Onroerende Zaak belasting -WOZ (OZB)

Als eigenaar van een woning ontvangt u jaarlijks een aanslag van de belasting op het gebruikers -en het eigenaarsgedeelte. De hoogte van de aanslag is afhankelijk van de WOZ-waarde van de woning.

Rioolheffing

U betaalt rioolheffing als eigenaar van een woning. U betaalt deze belasting voor de aansluiting op het gemeentelijk rioolstelsel.

Waterschapsbelasting

Ieder jaar betaalt u waterschapsbelasting. Dit betaalt u aan het Hoogheemraadschap. Het Hoogheemraadschap zorgt ervoor dat afvalwater wordt gezuiverd, de dijken worden onderhouden en het waterpeil wordt geregeld. De WOZ-waarde van de woning is de basis voor het tarief dat u aan het Hoogheemraadschap betaalt.

Verzekeringen

Een hypotheekverstrekker verlangt vaak dat u een levensverzekering afsluit en een opstalverzekering voor de woning. Dit is een verzekering die uitkeert als er bijvoorbeeld glasschade is en de woning hersteld of herbouwd moet worden na brand of een andere calamiteit. Ook is het aan te raden om nog eens goed naar u inboedelverzekering te kijken.

Onderhoud

Als eigenaar draagt u zelf de lasten van het onderhoud aan de woning. Denk daarbij bijvoorbeeld aan schilderwerk binnen en buiten en aan het vervangen van een cv-ketel. Het is verstandig hiervoor jaarlijks een geldbedrag opzij te zetten.

Financiƫle afrekening van de huurperiode

Ten behoeve van de notariƫle overdracht, maakt Fien Wonen een eindafrekening voor de huur en eventuele service- of stookkosten. Zodra de eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden, komt de huurovereenkomst te vervallen. U ontvangt hier uiteraard een bevestiging van. U betaalt dus huur tot de dag van overdracht. De eventueel te veel of te weinig betaalde huur wordt verrekend.