Werken bij Fien Over Fien

De overdracht

De notaris zorgt voor de afwikkeling van de eigendomsoverdracht van de woning en bijbehorende grond. De eigendomsoverdracht van de woning is pas compleet afgerond nadat de akte van levering is ingeschreven in het Kadaster en het openbare register. De notaris is bij de wet als enige onafhankelijke aangewezen om de akte van levering op te stellen en laat in aanwezigheid van zowel de koper als de verkoper de akte ondertekenen. Dit geldt ook voor uw hypotheekakte. Daarnaast zorgt hij ervoor dat de akte van levering en de hypotheekakte worden ingeschreven bij genoemde instanties.