Werken bij Fien Over Fien

Aanbieding

Zodra de waarde van de woning bekend is, krijgt u van ons een aanbieding. De verkoopprijs is een vaste prijs en dus niet onderhandelbaar. Het aanbod is drie weken geldig en gaat in op het moment dat u van ons de aanbiedingsbrief ontvangt.

Gaat u akkoord met de aanbieding? Dan stelt de notaris de koopovereenkomst op. Hiermee zijn de algemene bepalingen en rechten en plichten van kracht die gelden voor alle kopers van een woning. Maakt u geen gebruik van de aanbieding? Dan blijft de huurovereenkomst onveranderd van kracht.