Werken bij Fien Over Fien

Wat doet een Huurdersraad?

De huurdersraden denken mee en adviseren Fien Wonen over onderwerpen die huurders raken. Denk bijvoorbeeld aan de betaalbarheid van de woningen, lopende projecten, de leefbaarheid in de wijk en de dienstverlening van Fien Wonen. De huurdersraad heeft regelmatig contact met bewonerscommissies, maar ook individueel met huurders. Zo weten de huurdersraden wat er speelt bij huurders, welke vragen huurders hebben of welke problemen zij ervaren. Wettelijk is vastgelegd welke rechten en plichten de huurdersraden en Fien Wonen hebben.