Formulier opvragen van gegevens

Geachte heer, mevrouw,

Op basis van artikel 15 tot en met 22 van de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) wil ik graag binnen vier weken schriftelijk van u weten of u mijn persoonsgegevens gebruikt en zo ja:

• om welke gegevens het gaat;
• wat het doel is van het gebruik;
• aan wie u de gegevens eventueel heeft verstrekt;
• wat de herkomst is van de gegevens, als deze bekend is.

Als u mijn persoonsgegevens gebruikt, vraag ik u om mij kopieën van alle op mijn persoon betreffende stukken, een papieren overzicht of een uitdraai van het digitale dossier te geven.

Uw gegevens
Aanhef*

Deel deze pagina