Geen objecten gevonden

Formulier opvragen van gegevens

Geachte heer, mevrouw,

Op basis van artikel 15 tot en met 22 van de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) wil ik graag binnen vier weken schriftelijk van u weten of u mijn persoonsgegevens gebruikt en zo ja:

• om welke gegevens het gaat;
• wat het doel is van het gebruik;
• aan wie u de gegevens eventueel heeft verstrekt;
• wat de herkomst is van de gegevens, als deze bekend is.

Als u mijn persoonsgegevens gebruikt, vraag ik u om mij kopieën van alle op mijn persoon betreffende stukken, een papieren overzicht of een uitdraai van het digitale dossier te geven.

Uw gegevens
Aanhef*

Deel deze pagina