Werken bij Fien Over Fien
Welkom Over ons Organisatie Privacy Formulier opvragen van gegevens

Gebruik persoonsgegevens AVG

Geachte heer, mevrouw,

Op basis van artikel 15 tot en met 22 van de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) wil ik graag binnen vier weken schriftelijk van u weten of u mijn persoonsgegevens gebruikt en zo ja:

• om welke gegevens het gaat;
• wat het doel is van het gebruik;
• aan wie u de gegevens eventueel heeft verstrekt;
• wat de herkomst is van de gegevens, als deze bekend is.

Als u mijn persoonsgegevens gebruikt, vraag ik u om mij kopieën van alle op mijn persoon betreffende stukken, een papieren overzicht of een uitdraai van het digitale dossier te geven.
Ga verder

Uw gegevens

HeerMevrouwNeutraal
Dit is geen geldige Nederlandse postcode
Dit is geen geldig telefoonnummer
Dit is geen geldig e-mailadres
Ga terug Ga verder

Datum en verzenden

Ga terug
Verzenden