Formulier aanvraag tot wijzigen of verwijderen van mijn gegevens

Geachte heer/mevrouw,

Op basis van de artikelen 15 tot en met 22 van de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) wil ik graag:

De reden waarom ik vind dat mijn persoonsgegevens feitelijk onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden gebruikt is als volgt:

Daarom wil ik graag dat u de volgende wijzigingen in mijn gegevens aanbrengt:

Graag ontvang ik binnen vier weken van een reactie via de mail terug waarin u aangeeft of en zo ja in welke mate u aan mijn verzoek voldoet. Ik vraag u daarbij ook om de wijzigingen ook zo snel mogelijk door te geven aan eventuele andere organisaties aan wie u het afgelopen jaar mijn persoonsgegevens heeft verstrekt. Als u niet ingaat op mijn verzoek, vraag ik u de reden hiervoor uit te leggen.

Alvast bedankt.

Uw gegevens
Aanhef*

Deel deze pagina