Werken bij Fien Over Fien
Welkom Over ons Nieuws en publicaties Publicaties

Publicaties

Als huurder, relatie of bezoeker van onze site informeren wij je graag zo volledig mogelijk. Op deze pagina kun je allerlei publicaties bekijken zoals ons prestatieafspraken of een jaarverslag.

Algemene inkoopvoorwaarden

Algemene inkoopvoorwaarden
Algemene Inkoopvoorwaarden voor Leveringen, Diensten en Werken (2016)
Lees voor

ANBI-formulier

ANBI-formulier
Lees voor

Bestuur en Raad van Commissarissen

Functiebeschrijving directeur-bestuurder
Lees voor
Beloningsbeleid
Lees voor
Visie op Bestuur en Toezicht
Lees voor
Bestuursregelement
Lees voor
Functieprofiel directeur-bestuurder
Lees voor
Functieprofiel RvC
Lees voor
Governancecode 2020
Lees voor
Reglement RvC
Lees voor
Reglement Remuneratiecommissie
Lees voor
Reglement Auditcommissie
Lees voor

Bewonersblad Fien Magazine

Fien Magazine edities

Integriteitscode

Integriteitscode Fien Wonen
Lees voor

Jaarplan

Jaarplan samenvatting 2022
Lees voor

Jaarverslag

Jaarverslag 2021
Lees voor
Jaarverslag 2020 infographic
Lees voor
Jaarverslag 2020
Lees voor
Jaarverslag 2019 infographic
Lees voor
Jaarverslag 2019
Lees voor
Jaarverslag 2018 infographic
Lees voor
Jaarverslag 2018
Lees voor
Jaarverslag 2017
Lees voor
Jaarverslag 2016
Lees voor
Jaarverslag 2015
Lees voor
Jaarverslag 2014
Lees voor
Jaarverslag 2013
Lees voor
Jaarverslag 2012
Lees voor

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Fien Wonen
Lees voor

Ondernemingsplan

Ondernemingsplan Fien Wonen 2017-2021
Lees voor

Prestatieafspraken

Prestatieafspraken 2022 Hardinxveld-Giessendam
Lees voor
Prestatieafspraken 2022 Vijfheerenlanden
Lees voor
Prestatieafspraken 2021 Hardinxveld-Giessendam
Lees voor
Prestatieafspraken 2021 Vijfheerenlanden
Lees voor
Prestatieafspraken 2020 Vijfheerenlanden
Lees voor
Prestatieafspraken 2020 Hardinxveld-Giessendam
Lees voor
Prestatieafspraken 2019 Hardinxveld-Giessendam
Lees voor
Prestatieafspraken 2019 Zederik
Lees voor
Prestatieafspraken 2018 Hardinxveld-Giessendam
Lees voor
Prestatieafspraken 2018 Zederik
Lees voor
Prestatieafspraken 2017 Hardinxveld-Giessendam
Lees voor
Prestatieafspraken 2017 Zederik
Lees voor

Sociaal Plan

Sociaal Plan Fien Wonen
Lees voor

Statuten

Statuten Fien Wonen
Lees voor

Visitatierapport

Visitatie 2017 tot en met 2020
Lees voor
Visitatie 2010-2016
Lees voor
Visitatie 2010-2016 bestuurlijke reactie
Lees voor