Werken bij Fien Over Fien
Welkom Over ons Nieuws en publicaties Actueel nieuws Van het gas af

Van het gas af

Leestijd: 3 min

We moeten duurzamer gaan leven om de klimaatverandering tegen te gaan. Hiervoor zijn klimaatdoelstellingen bepaald op landelijk niveau. Om hier aan bij te dragen heeft Fien Wonen een doelstelling geformuleerd op het gebied van duurzaamheid. De warmtetransitie, ofwel ‘woningen van het gas af’, is een belangrijk onderdeel van deze verduurzaming. Het betekent dat we voor het verwarmen van onze woningen in de toekomst niet meer de traditionele cv-ketel gaan gebruiken, deze wordt immers gestookt op gas. We moeten naar andere manieren van verwarming toe.

Wat gaan we doen?
Om te bepalen wat de beste manier is om ‘van het gas af te gaan’ moet er onderzoek plaats vinden. We willen goed weten wat de mogelijkheden zijn van onze woningen. Hiervoor hebben we een specialistisch bureau ingehuurd,  genaamd Greenvis. Dit adviesbureau gaat met Fien Wonen bekijken welke mogelijkheden het beste resultaat opleveren. Dit doe we via een paar stappen. We verzamelen alle gegevens over de woningen waarmee bepaald kan worden hoe energiezuinig deze woningen zijn en hoeveel energie ze ‘gebruiken’. Vervolgens bekijkt Greenvis welke mogelijkheden er zijn om de woning zonder gas te kunnen gaan verwarmen. Die mogelijkheden hangen bijvoorbeeld af van de hoeveelheid isolatie die in de woningen aanwezig is, van de manier waarop de woning verwarmd wordt, wat voor type woning het is en in wat voor wijk de woningen liggen. Als laatste stap wordt berekend wat het effect is om van het gas af te gaan. Het ‘van het gas af’ vergt een investering, heeft invloed op de energiekosten en moet uitgevoerd kunnen worden in de woning. Vooral de invloed op de (toekomstige) energiekosten is belangrijk omdat hiermee de woonlasten van de huurder wordt beïnvloed.

Doelstelling verduurzaming:

Fien Wonen streeft naar een maximale CO2 reductie tot 2035 zonder dat dit te veel druk legt op de beschikbaarheid en betaalbaarheid. Zij doet dit door emissiereductie, energietransitie en CO2 opslag.

 

Wat te doen met de resultaten?
Tegelijk met dit onderzoek, wordt in de beide gemeenten (Hardinxveld-Giessendam en Vijfheerenlanden) gewerkt aan het opstellen van een Warmtetransitie-visie. Dit is een plan op hoofdlijnen hoe de gemeente alle woningen en het andere vastgoed ‘van het gas af gaat halen’ (of in ieder geval zo duurzaam mogelijk gaat verwarmen in de toekomst). Fien Wonen heeft zich, net als andere corporaties, gemeld om als startmotor op te treden voor deze enorme verandering. Fien Wonen kan immers als verhuurder van veel woningen in de gemeente een belangrijke bijdrage leveren aan de verduurzaming. Doordat wij met het onderzoek van Greenvis in beeld krijgen wat de mogelijkheden zijn van onze woningen, kunnen we goed met de gemeente in overleg over de warmtetransitie. Door hier samen met de gemeente in op te trekken kunnen we de beste keuzes maken voor de inwoners, zowel voor de huurders als voor de eigenaar-bewoners.

Wat merkt u er van?
U zult niks merken van het onderzoek, we hoeven hiervoor niet in de woningen te zijn. Op het moment dat we in beeld hebben welke mogelijkheden er zijn, gaan we in gesprek met in eerste instantie de huurdersraden en andere stakeholders. Wij houden u uiteraard op de hoogte van het verloop en eventuele uitkomsten van het onderzoek.