Teller voor betaalde verhuurderheffing blijft oplopen: 10 miljard euro

Publicatiedatum: 18-06-2020

Recentelijk informeerde Fien Wonen op deze website over haar standpunt betreffende de verhuurderheffing. In 2019 betaalde Fien Wonen €2.811.745,- aan verhuurderheffing. Deze extra belasting op de verhuur van woningen staat haaks op de wens van het Rijk en de corporaties om tijdens de wooncrisis meer woningen te bouwen en de bestaande woningvoorraad te verduurzamen.

Bijna 10 miljard naar staatskas
Helaas blijft de teller voor betaalde verhuurderheffing oplopen. Elke dag dat de verhuurderheffing nog bestaat, wordt de sector verder financieel ondermijnd. Op zondag 21 juni 2020 rond 19.40 uur gaan de bijdragen van corporaties aan de verhuurderheffing virtueel door de  grens van 10 miljard euro. Een triest moment, want wat hadden we met dat geld belangrijke dingen kunnen doen!

Campagne voeren
Momenteel voert branchevereniging Aedes campagne om aandacht te vragen voor de enorme bedragen die nu naar de Belastingdienst gaan in plaats van naar de huurder. Doel hiervan is druk uitoefenen op de afschaffing van deze vorm van belasting. Fien Wonen steunt de campagne en plaats – net als veel andere woningcorporaties – een verhuurderheffing-teller. Hieronder vindt u de actuele stand; geld dat niet naar de huurder maar naar de staatskas is gegaan!

Deel deze pagina