Sociale huurwoningen Fien Wonen verkeren in goede staat

Publicatiedatum: 24-09-2021

Zaterdag 18 september is uit onderzoek gebleken dat 80.000 sociale huurwoningen in Nederland in slechte staat verkeren. Dat is een belangrijke aanleiding geweest voor Fien Wonen om de kwaliteit van haar voorraad tegen deze meetlat te leggen. De woningen van Fien Wonen wijken in positieve zin af van dit landelijke beeld. De woningen van Fien scoren hoog in onderzoeken op onderhoudsconditie en bouwkundige staat. Dit betekent dat de sociale huurwoningen goed onderhouden worden en in goede conditie verkeren. De woningcorporatie besteedt veel aandacht en middelen aan het onderhoud van wonen. Het motto “woon het zelf, woon het samen” moet namelijk ook in de praktijk tot uiting komen. 

Fien Wonen scoort volgens de meest recente Aedes-benchmark een 8,2 op reparaties. Dit is ruim hoger dan het landelijk gemiddelde, dat op een 7,7 ligt. Volgens de conditiescore scoort Fien Wonen ook goed. Van het totale woningbezit van Fien Wonen verkeert 38% in uitstekende staat. Meer dan 1/3e deel dus, wat bijzonder hoog is. Daarnaast geeft het onderzoek aan dat de helft van de woningen een goede conditie heeft. 

Directeur-bestuurder van Fien Wonen, Elisabeth ter Borg, geeft aan: “Ik ben blij met de kwaliteit van onze woningen en vooral de waardering die wij van huurders krijgen. Jaarlijks geven we ongeveer 20-25% uit aan het onderhoud van de woningen. En dan is het heel mooi te zien dat we daarmee mooie resultaten boeken.”

Niet alle woningcorporaties in Nederland hebben een hoge score op onderhoud en conditie. In de nieuwsgeving van 18 september is volop aandacht gegeven aan de slechte onderhoudsstaat van ruim 80.000 sociale huurwoningen in Nederland. Voor Fien Wonen geldt dit niet. Ook de huurders merken op dat het onderhoud van hun woning goed geregeld is bij Fien Wonen. De afgelopen 2 weken heeft bureau FRAEY gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van huurders van de woningcorporatie. Hieruit komt naar voren dat huurders positief zijn over het onderhoud van hun woning.

 

Deel deze pagina