Werken bij Fien Over Fien
Welkom Over ons Nieuws en publicaties Actueel nieuws Fors minder geld naar woningen en verduurzaming door verhuurdersheffing

Fors minder geld naar woningen en verduurzaming door verhuurdersheffing

Leestijd: 2 min

De verhuurdersheffing vormt ieder jaar een grote last op de jaarrekening van Fien Wonen. In 2019 betaalde Fien Wonen €2.811.745,- aan verhuurdersheffing. Deze extra belasting op de verhuur van woningen staat haaks op de wens van het Rijk en de corporaties om tijdens de wooncrisis meer woningen te bouwen en de bestaande woningvoorraad te verduurzamen.

“De volkshuisvesting is ontstaan vanuit de solidariteitsgedachte”, aldus Elisabeth ter Borg directeur-bestuurder van Fien Wonen. “Een gedeelde zorg vanuit overheid en samenleving om mensen met lage inkomens te voorzien van een goede, gezonde woning. Nu meer dan 100 jaar later lijkt deze solidariteit omgedraaid. De volkshuisvesting wordt bovengemiddeld fiscaal aangeslagen voor het huisvesten van mensen met een bijzonder smalle beurs. Het lijkt erop dat het Rijk zich niet beseft dat uiteindelijk onze huurders – de mensen met de smalste beurs – de heffing betalen. Ik zou graag de verhuurdersheffing inruilen voor investeringen in de verduurzaming en nieuwbouw. Dan sla je meer vliegen in één klap. We boeken dan natuurlijk eerder onze milieuwinst, we krijgen meer financiële ruimte voor nieuwbouw, de woonlasten voor onze huurders gaan omlaag en wij geven als sector een impuls aan de bouweconomie.” 

Fien Wonen voelt zich gesteund door het vandaag gepubliceerde onderzoek Effecten van de verhuurderheffing op het wonen in Nederland van (Companen en Thésor). De heffing is geïntroduceerd in 2012 als tijdelijke maatregel om de staatskas tijdens crisis te ondersteunen. Gaandeweg is het een dure permanente belastingmaatregel geworden.

Uit dit onderzoek blijkt dat de verhuurdersheffing een negatief effect heeft op investeringen van woningcorporaties. Ter Borg geeft aan: “Ook voor Fien Wonen trekt de verhuurdersheffing een zware wissel op haar investeringsruimte. Fien Wonen heeft de ambitie om de milieudoelstellingen van 2050 in 2035 te bereiken. Dat betekent aanpakken! De verhuurdersheffing roomt in die zin gelden af die we anders voor de milieudoelstellingen in zouden kunnen zetten. Het beëindigen van de verhuurdersheffing biedt dus uitkomst.”

Links naar bijbehorende documenten:

Rapport 'Effecten van de verhuurderheffing op het wonen in Nederland'

Artikel: 'Verhuurderheffing breekt de sociale huursector af’

Artikel: Onderzoekers: helft minder nieuwe sociale huurwoningen door verhuurderheffing

Artikel: Hoogleraar economie: verhuurderheffing frustreert woningmarktbeleid