Werken bij Fien Over Fien

Duurzaam Wonen

Hoe doen we dit?

Fien Future Friendly: dit is de naam van ons duurzaamheidsbeleid. Hier zijn onze activiteiten op het gebied van duurzaamheid in uitgewerkt. Wij richten ons op vier punten. Dit doen we bij bestaande woningen en nieuwbouwwoningen.

Beperk de energievraag

We streven ernaar om 95% van de uitstoot van het broeikasgas kooldioxide (CO2) te beperken in 2035.

Gebruik duurzame energie

We plaatsen zonnepanelen op daken van onze woningen en complexen.

Sla CO2 op

Bomen en planten zetten CO2 om in zuurstof. We gebruiken daarom steeds meer natuurlijke hulpmiddelen bij het bouwen van woningen. En slaan zo CO2 op. 

Gebruik de natuur

We gebruiken natuurlijke materialen bij nieuwbouwprojecten zoals hout. Ook leggen we groene daken en parkeerplaatsen aan.

Waarom doen we dit?

Door aan de slag te gaan met deze punten helpen we het klimaat en milieu. Ook dragen we bij aan het wooncomfort en verlagen we de energielasten voor onze huurder.