Terug naar overzicht

Reinigings- en schilderwerkzaamheden Vijfheerenlanden

Over dit project

Elk jaar laat Fien Wonen in vooraf bepaalde wijken schilderwerkzaamheden uitvoeren. Per wijk bepalen we welke werkzaamheden met betrekking tot het schilderwerk we doen.

Bij verschillende wijken in Vijfheerenlanden voeren we in 2021 reinigings- en schilderwerkzaamheden uit. De precieze straten binnen dorpen die bij de werkzaamheden horen en bijbehorende planning zijn terug te vinden als document op deze pagina. Ook is de lijst met precieze adressen voor deze werkzaamheden terug te vinden op deze pagina.


Wat gaat er gebeuren bij deze adressen?

  • Buitenschilderwerk en reinigingswerkzaamheden
  • Herstel/vervanging houtwerk (indien noodzakelijk)
  • Enkelglasvervanging door HR++ beglazing (indien nog enkelglas aanwezig)*

*Het enkelglas wat eventueel aanwezig is in een buitenberging of een zespans dakraam op een zolder wordt door ons niet vervangen door HR++ beglazing, omdat dit minimaal bijdraagt aan de energiebesparing.

Sommige woningen bieden wij een kleurkeuze aan voor het schilderwerk. Elke woning is in de brief geïnformeerd of er op de woning wel of geen kleurkeuze van toepassing is. Het aanbieden van kleurkeuze is afhankelijk van de omvang van de schilderbeurt. Over de omvang van de schilderbeurt is ook elke woning in de brief geïnformeerd. Wij onderscheiden twee soorten schilderbeurten, een grote en een kleine. Bij de kleine schilderbeurt is er maar één verflaag nodig, waardoor een nieuwe kleur niet mogelijk is. Bij de grote schilderbeurt passen we twee verflagen toe. Hierdoor kunnen wij de huurders een kleurkeuze aanbieden. De omvang van de schilderbeurt is geadviseerd aan Fien Wonen door onze externe adviseur Luijten-VVZ.

Bewoners van woningen die een kleurkeuze hebben, worden hierover op een later moment verder geïnformeerd door Vink Schilderwerken. 

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Vink Schilderwerken in opdracht van Fien Wonen.

Uiteraard gaat Vink Schilderwerken voorzichtig te werk. Vink Schilderwerken kan geen aansprakelijkheid accepteren voor schade als gevolg van natte verflagen en aan niet verwijderde eigendommen.


Wanneer is uw woning aan de beurt?

Vink Schilderwerken gaat tussen de week van 19 april 2021 en eind oktober 2021 in specifieke periodes in verschillende straten aan de slag. De planning per straat is terug te vinden in het document op deze pagina.

Vink Schilderwerken informeert u minimaal één week van tevoren over de exacte startdatum van de werkzaamheden aan uw woning binnen de aangegeven planning.  


Contact

Vink Schilderwerken
Voor meer informatie of vragen over de uitvoering en de planning kunt u altijd rechtstreeks contact opnemen met Florus den Hartog van Vink Schilderwerken.

Telefoonnummer:
0183 - 35 83 33

E-mail:
info@vinkschilderwerken.nl

U kunt zich tijdens de werkzaamheden ook wenden tot de voorman. 

Vink Schilderwerken werkt in opdracht van Fien Wonen, daarom kunnen hun medewerkers al uw vragen beantwoorden met betrekking tot deze werkzaamheden. Mocht u toch Fien Wonen bellen voor een algemene vraag, dan wordt u alsnog verwezen naar Vink Schilderwerken.

Fien Wonen
Heeft u problemen met of klachten over Vink Schilderwerken neem dan contact met ons op. 

Telefoonnummer:
0184 - 61 44 88


Veelgestelde vragen

Hoe weet ik op welke dag in de planning er bij mijn woning wordt gewerkt?
Vink Schilderwerken informeert u minimaal één week van tevoren over de exacte startdatum van de werkzaamheden aan uw woning binnen de aangegeven planning. De algemene planning voor uw woning heeft u ontvangen in de brief en is ook terug te vinden als document op deze pagina.   

Hoe wordt er bepaald welke schilderwerkzaamheden er aan mijn woning worden gedaan?
Een extern adviesbureau heeft voor Fien Wonen inspecties gedaan in de wijken waar wij in 2021 schilderwerkzaamheden wilden doen. Het adviesbureau heeft ons advies gegeven over de werkzaamheden die nodig zijn. Op basis daarvan hebben wij de exacte werkzaamheden bepaald en deze opgestart.

Waarom hebben sommige straten een kleurkeuze en andere straten niet?
Het kunnen aanbieden van een kleurkeuze aan huurders is afhankelijk van de omvang de schilderbeurt. Wij onderscheiden twee schilderbeurten, een grote en een kleine. Bij de kleine schilderbeurt is er maar één verflaag nodig, waardoor een nieuwe kleur niet mogelijk is. Bij de grote schilderbeurt worden er twee verflagen toegepast. Hierdoor kunnen wij de huurders een kleurkeuze aanbieden. De omvang van de schilderbeurt is geadviseerd aan Fien Wonen door onze externe adviseur Luijten-VVZ.

Elke woning is geïnformeerd of er wel of geen kleurkeuze is en wat de omvang van de schilderbeurt is. Bewoners van woningen die een kleurkeuze hebben, worden hierover op een later moment verder geïnformeerd door Vink Schilderwerken. 

Waarom wordt het enkelglas dat aanwezig is in een buitenberging of een zespans dakraam op een zolder niet vervangen en andere locaties met enkelglas wel?
Omdat dit minimaal bijdraagt aan de energiebesparing. Bij andere locaties draagt het vervangen van het enkelglas voor HR++ glas wel bij aan de energiebesparing van de woning.

Wanneer staan er bij mijn woning schilderwerkzaamheden op de planning?
Elk jaar laten wij schilderwerkzaamheden uitvoeren in verschillende wijken. Mocht u woning op de planning staan voor schilderwerk dan wordt u woning één jaar van te voren geïnspecteerd door een extern adviesbureau om de benodigde werkzaamheden met betrekking tot het schilderwerk te bepalen. Het jaar daarna worden de vastgestelde schilderwerkzaamheden aan uw woning uitgevoerd. Hierover krijgt u in het eerste halfjaar van het uitvoeringsjaar bericht van ons.

Ik heb dit jaar een brief over inspecties voor het schilderwerk ontvangen, maar ik heb verder nog geen brief gehad over de werkzaamheden. Klopt dit?
Ja, dit klopt. In het eerste kwartaal van 2021 heeft Fien Wonen inspecties voor het schilderwerk voor 2022 uitgevoerd. Eén jaar voordat wij in een wijk schilderwerkzaamheden willen uitvoeren, laten wij een extern adviesbureau inspecties doen. Na de inspectie weten wij precies wat er in welke wijk met betrekking tot het schilderwerk moet gebeuren. De schilderwerkzaamheden die uit de inspectie komen, worden in 2022 uitgevoerd. U ontvangt hierover in het eerste half jaar van 2022 bericht.  


Planning

  • Status Lopend
  • Planning In de week van 19 april 2021 starten de werkzaamheden. De werkzaamheden zullen circa tot half november duren bij normale weersomstandigheden.