Terug naar overzicht

Oranjeplein

Meerkerk

Over dit project

Aan het Oranjeplein in Meerkerk liggen 17 woningen die in bezit zijn bij Fien Wonen en twee woningen die in het verleden verkocht zijn door Fien Wonen. Vier van deze 17 woningen zijn eengezinswoningen, vier woningen zijn appartementen (beneden/boven- woningen) en negen woningen zijn kleine grondgebonden woningen. Van deze laatste woningen staan na een brand en een ontruiming vorig jaar drie woningen leeg. Op dit moment bekijken we wat de beste aanpak voor al deze woningen is. 

Eengezinswoningen

De eengezinswoningen maken onderdeel uit van een ander complex en zullen in samenhang met de rest van de woningen in dit complex worden aangepakt. 

Beneden- en bovenwoningen

De beneden- en bovenwoningen functioneren als woning voor jongeren en worden ook apart beschouwd. 

Kleine grondgebonde woningen

De kleine grondgebonden woningen zijn oorspronkelijk gebouwd als ouderenwoningen, maar voldoen door de kwaliteit van de woningen nu niet meer voor deze doelgroep. In Meerkerk is wel behoefte aan woningen voor ouderen, zeker op een locatie als deze. Belangrijk is wel dat ze van de gewenste kwaliteit zijn. We onderzoeken daarom hoe we de negen grondgebonden woningen kunnen transformeren naar kwalitatief goede ouderenwoningen. Alle opties worden daarbij bekeken: van verbouwing van de bestaande woningen tot en met sloop/nieuwbouw. Nader onderzoek moet uitwijzen wat voor eisen senioren aan de woningen stellen en hoe we dit op deze locatie kunnen bereiken.


Wat gaan we de komende tijd doen?

We zullen op korte termijn een klankbordgroep vormen met de huidige bewoners van de betreffende woningen, een vertegenwoordiging van de huurdersraad en andere senioren in Meerkerk. Met deze klankbordgroep bespreken we het Programma van Eisen voor de woningen. Parallel daaraan starten we een onderzoek naar de mogelijkheid om door middel van renovatie en/of nieuwbouw de gewenste woningen te realiseren.


Contact

Als u vragen heeft over het project, kunt u contact met ons opnemen via e-mail. 

Fien Wonen
E-mail:
projectontwikkelingfienwonennl


Algemeen

  • Plaats Meerkerk

Planning

  • Status Lopend
  • Planning We verwachten in het tweede kwartaal van 2021 een keuze te kunnen maken voor het gewenste scenario om nog in 2021 te starten met de werkzaamheden.
  • Locatie op kaart