Terug naar overzicht

Asbestonderzoek 2021

Over dit project

Fien Wonen gaat een groot deel (bijna 80%) van de woningen en garages onderzoeken op asbest. Dit doen wij om te weten hoe het vastgoedbezit ervoor staat op dit gebied.

Fien Wonen heeft Van Santen Advies de opdracht gegeven om onze woningen en garages te onderzoeken op asbest. Als u een brief heeft gehad hierover kan uw woning of garage één van deze woningen of garages zijn.

Johnny Jansen voert namens Van Santen Advies het onderzoek bij de woningen en garages steekproefsgewijs uit. Omdat het onderzoek steekproefsgewijs wordt uitgevoerd kan het zijn dat Johnny Jansen bij u aanbelt met de vraag of hij het onderzoek bij u kan/mag uitvoeren. U bent hierin vrij om mee te werken en uiteraard hoeft u hier niet specifiek voor thuis te blijven.

Als ze het asbestonderzoek uitvoeren bij uw woning, bekijken ze de gehele woning of garage met het blote oog. Eventuele asbestverdachte materialen worden bemonsterd om analytisch te beoordelen of dit materiaal ook daadwerkelijk asbesthoudend is.

Na de steekproefsgewijze bezoeken kan Van Santen beoordelen hoeveel woningen zij hebben onderzocht en hoeveel woningen er eventueel nog (verder) onderzocht moeten worden. Door middel van het steekproefsgewijze onderzoek met het blote oog weten wij hoe het woningbezit er over het algemeen bijstaat.

Johnny Jansen van Van Santen Advies kan zich op verzoek legitimeren. Wij verzoeken u om medewerking te verlenen bij dit onderzoek indien hierom gevraagd wordt. Wij danken u alvast voor de medewerking!

Mocht er na dit steekproefsgewijze asbestonderzoek nog specifiek onderzoek of andere stappen nodig zijn bij uw woning, dan ontvangt u hierover van ons bericht.


Contact

Fien Wonen

Telefoonnummer:
0184 - 61 44 88

E-mailadres:  
infofienwonennl

Van Santen Advies
Voor meer informatie of vragen over het onderzoek kunt u altijd rechtstreeks contact opnemen met Van Santen Advies.

Contactpersoon:
Jan Paul de Zeeuw

Telefoonnummer:
015-2061300  

E-mail:
infovs-adviesnl

Van Santen Advies werkt in opdracht van Fien Wonen, daarom kunnen hun medewerkers uw inhoudelijke vragen over het onderzoek beantwoorden. Wij raden u daarom aan om met deze precieze vragen rechtstreeks contact op te nemen met Van Santen Advies. Uiteraard kunt u ook altijd contact met ons opnemen. Wij helpen u dan graag verder.


Veelgestelde vragen

Klopt het dat er iemand van Van Santen Advies, Johnny Jansen, mijn woning wil onderzoeken?
Ja, dat klopt. Fien Wonen heeft Van Santen Advies gevraagd om vanaf 1 juli t/m augustus 2021 steekproefsgewijs asbestonderzoek te doen bij een groot deel van onze woningen en garages. Wij verzoeken u om medewerking te verlenen bij dit onderzoek indien hierom gevraagd wordt, maar u bent vrij om hieraan mee te werken.

Johnny Jansen van Van Santen Advies kan zich op verzoek legitimeren.

Waarom komt Van Santen Advies mijn woning onderzoeken?
Van Santen Advies kan uw woning of garage komen onderzoeken om ons daarna een algemeen beeld te geven over hoe ons vastgoedbezit ervoor staat met betrekking tot asbest. Op basis van de uitkomsten uit het onderzoek kunnen wij vervolgstappen nemen.

Waarom is dit niet iemand van Fien Wonen?
Fien Wonen laat een onafhankelijk expertise bureau het asbestonderzoek uitvoeren om ons te voorzien van een inventarisatie. 

Als er asbest wordt gevonden, krijg ik hierover dan bericht?
Mocht er na dit steekproefsgewijze asbestonderzoek nog specifiek onderzoek of andere stappen nodig zijn bij uw woning ontvangt u hierover van ons bericht.

Waarom wordt het asbestonderzoek steekproefsgewijs uitgevoerd?   
Het asbestonderzoek wordt steekproefsgewijs uitgevoerd, zodat wij eerst een algemeen beeld krijgen van de staat van het vastgoedbezit. Vervolgens kunnen wij verdere stappen zetten. Elke woning onderzoeken vraagt veel tijd van het bureau. Dit brengt de nodige kosten met zich mee. Daarnaast vraagt het ook veel van de huurders. Daarom proberen wij eerst op deze manier een algemeen beeld krijgen. Mochten daaruit vervolg stappen nodig zijn, zullen wij deze nemen en de betreffende huurder hierin meenemen.   

Bij mijn woning is het asbest al weggehaald. Waarom heb ik dan toch een brief gehad voor het asbestonderzoek?
Het betreft een algemeen asbestonderzoek voor inventarisatie van bijna het gehele bezit. Als al het asbest bij uw woning al is weggehaald, is dit erg fijn. Ook dit zullen wij weer terugzien na het onderzoek. Door dit grootschalig te doen, hebben wij een nieuwe actuele asbestinventarisatie waarmee wij verder kunnen. Daarnaast wordt het asbestonderzoek steekproefsgewijs uitgevoerd, dus niet elke woning of garage wordt bezocht.


Planning

  • Duur van onderhoud 2 maanden
  • Status Lopend
  • Planning Van Santen Advies voert het asbestonderzoek uit van 1 juli t/m augustus 2021.